Jaarrekening 2019 Edam-Volendam
portal

Programmaverantwoording

Sociaal Domein/Samenleving

Algemeen

Binnen programma 5 is een aantal specifieke thema's vanuit het Programmaplan aan de orde. Deze hebben betrekking op Jeugd, Kunst en Cultuur, Onderwijs, Sport en Recreatie, Werk en Inkomen, Zorg en Welzijn, Overig Sociaal Maatschappelijk (waaronder Participatie). In de navolgende tekst worden deze thema's benoemd en toegelicht.

Lasten

Begroot € 35.433.305
Gerealiseerd € 33.984.449
Afwijking € 1.448.856
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 08:37:20 met de export van 06/24/2020 14:04:04