Jaarrekening 2019 Edam-Volendam
portal

Bijlagen

Kerngegevens

A. Sociale structuur

31-12-2019

31-12-2018

Inwoners

Totaal inwoners

36.197

36.099

0-3 jaar

1.308

1.325

4-16 jaar

5.357

5.500

17-64 jaar

21.867

21.775

65 en ouder

7.665

7.499

Aantal uitkeringsgerechtigden

Wet Werk en Bijstand (WWB)

273

267

Inkomensvoorzieningen Oudere arbeidsongeschikten Werknemers en Zelfstandigen (IOAW/IOAZ)

13

17

Waterland banen (voorheen WIW)

1

1

Re-integratietrajecten

202

194

Aantal WSW werknemers

76

78

Budgetcliënten

25

32

Cliënten Wmo

1487

1.362

Cliënten Jeugdzorg

421

255

Aantal leerlingen (teldatum 1 oktober)

Openbaar basisonderwijs

91

100

Bijzonder basisonderwijs

2.333

2.359

Openbaar speciaal onderwijs

Bijzonder speciaal basisonderwijs

93

90

Voortgezet onderwijs

1803

1.940

Leerlingenvervoer (per schooljaar)

Aantal beschikkingen aangepast vervoer

103

113

Aantal beschikkingen openbaar vervoer

25

28

Aantal beschikkingen eigen vervoer

9

12

B. Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente (ha)

8.002

8.002

Waarvan binnenwater (ha)

701

701

Aantal woonruimten

15.138

15.027

Waarvan woonschepen

14

14

Lengte van wegen (m)

443.000

-

Openbaar groen (ha)

174

174

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 08:37:20 met de export van 06/24/2020 14:04:04