Jaarrekening 2019 Edam-Volendam
portal

Bijlagen

Inzicht in verloop saldo Onvoorziene Uitgaven

Bedragen * € 1.000

Begrotingswijziging

Omschrijving

Bedrag

Primitieve begroting

Stand primitieve begroting 2019

180

Winternota

Aframing onvoorzien ten gunste van begrotingssaldo

-180

Stand per 31-12-2019

0

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 08:37:20 met de export van 06/24/2020 14:04:04