Jaarrekening 2019 Edam-Volendam
portal

Programmaverantwoording

Ruimtelijk Beheer

Algemeen

Het programma Ruimtelijk Beheer betreft het fysiek in stand houden en uitvoerend aanpassen van de Openbare Ruimte van onze gemeente. Het voorziet in aanleg, onderhoud en beheer van wegen en parkeerplaatsen, bruggen, openbaar groen en wijkbeheer, sportvelden, openbare verlichting, rioleringen, bebordingen en wegbelijningen, verkeersregelinstallaties, speelplaatsen en wegmeubilair. Fysieke inzet van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Alsmede beheer Centrale Antenne Installatie, havens en brugbedieningen, gemeentelijke tractie, verkeers- en vervoersbeleid en verkeersveiligheidsbeleid, gladheidsbestrijding, ongediertebestrijding, werkzaamheden voor kermissen en marktbeheer, sloot- en baggerwerken, onderhoud gemeentelijke gebouwen, nuts coördinatie ondergrondse kabels- en leidingen, inzameling huis-en bedrijfsafval, beheer milieustraten en overslagstation, gemeentelijke transporten en afvalverwerking en straatreiniging.

Binnen Programma 4 is een aantal specifieke zaken vanuit het Programmaplan aan de orde. Deze worden in de navolgende clusters Verkeer & Vervoer, Markten, Digitale Infrastructuur en Schoon & Verzorgd nader besproken en op voortgang toegelicht.

Lasten

Begroot € 31.484.116
Gerealiseerd € 27.960.123
Afwijking € 3.523.994
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 08:37:20 met de export van 06/24/2020 14:04:04