Jaarrekening 2019 Edam-Volendam
portal

Programmaverantwoording

Bestuur

Algemeen

Binnen programma 1 is een aantal specifieke zaken vanuit het Programmaplan aan de orde. Deze worden in de navolgende clusters Dienstverlening en Intergemeentelijke samenwerking nader besproken en op voortgang toegelicht. Dit programma hangt nauw samen met de paragraaf Bedrijfsvoering, waarin ook  informatie over de resultaten te vinden is.

Lasten

Begroot € 16.489.015
Gerealiseerd € 17.809.751
Afwijking € -1.320.736
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 08:37:20 met de export van 06/24/2020 14:04:04