Jaarrekening 2019 Edam-Volendam
portal

Bijlagen

Investeringen

Onderstaand overzicht betreft de restantkredieten per 31-12-2019 van de lopende investeringen. Overschrijdingen en grote investeringen worden toegelicht.

Bedragen * € 1.000

Nr

Omschrijving

Raming 2019

Cumul. ramingen 2019

Cumul. uitgaven per 1-1-2019

uitgaven 2019

Cumul. uitgaven 31-12-2019

Restant krediet 31-12-2019

Gereed

701000100

Stadskantoor aapassingen 2017 Excl dv

0

139

129

0

129

10

nee

701000200

Stadskantoor airco 2017

0

110

90

5

95

15

nee

701000400

Stadskantoor aanpassen armaturen 2016

0

15

0

6

6

9

nee

701000600

Stadskantoor luchtbehand archief 2016

0

15

0

7

7

8

nee

701000700

Stadskantoor luchtbeh kantoor 2016

0

44

0

0

0

44

nee

701001000

Vis Golfdakplaten vervangen

0

12

0

0

0

12

ja

701001100

Stadhuis; Brandmeldinstallatie (2013)

0

14

0

0

0

14

nee

701001200

Langemeerstr renoveren natte groepen 17

65

130

0

0

0

130

ja

701001300

Hofstede 2a bitumen platdak 2018

0

16

0

0

0

16

nee

701001600

Renault Zoe Milieutoezicht 2018

0

31

0

28

28

3

ja

701001700

Vv Opzetstrooimachine Stratos

0

30

0

29

29

1

ja

701001800

Vv Tractor John Deere 4WD

0

49

0

0

0

49

nee

701001900

Vv Ford Fusion 75-JDZ-1

0

17

0

0

0

17

nee

701002000

Strooier Stratos 2

0

40

0

51

51

-11

ja

701002200

Strooier Stratos 1 (2013)

0

40

0

43

43

-3

ja

701002500

Rolbezem Schmidt 2016

0

8

0

0

0

8

ja

701002600

Vv VW Caddy GP3 Reiniging

0

25

0

0

0

25

nee

701002700

Vv DAF Kolkenzuiger 2017

108

274

0

292

292

-18

ja

701002800

Vv Veegmachine RAVO

53

210

0

0

0

210

nee

701002900

Vv tractor Kubota 2017

0

79

0

0

0

79

nee

701003000

Vv 2 rolbezems 2017

0

18

0

0

0

18

nee

701003100

Vv 2 fietspadstrooiers 2017

0

16

0

0

0

16

nee

701003300

vv Volkswagen Caddy 2-VPB-24

0

25

0

0

0

25

nee

701003400

vv Volkswagen Caddy 6-VPR-68

0

25

0

0

0

25

nee

701003500

vv Toyota Aygo 87-RDB-4

0

26

0

0

0

26

nee

701003600

vv Volkswagen Caddy 2-VPB-27

0

25

0

0

0

25

nee

701003800

vv maaimachine John Deere 2018

0

123

0

0

0

123

nee

701004000

Vervangen Epoke Igloo door natstrooier 1

0

30

0

29

29

1

ja

701004100

Vervangen Zoutstrooier door natstrooier

0

30

0

29

29

1

ja

701004200

Vv vuilwaterpomp 2010

0

19

0

0

0

19

nee

701005900

PP 2018 Bereikbaarheid regio Waterland

0

100

0

100

100

0

ja

701006000

Herinrichting Keetzijde

0

180

10

17

28

152

nee

701006100

Wegenbeheersplan 2016

0

168

22

145

168

0

ja

701006200

Aanp Zuiderhavendijkje Volendam

0

15

6

0

6

9

nee

701006900

Asfaltering Julianaweg (2013)

830

1.180

9

60

69

1.111

nee

701007000

Wegenplan investeringen 2015

0

204

147

44

191

13

ja

701007100

PP-4.3 Vern. 4 verkeerslichtinstallaties

0

160

57

0

57

103

nee

701007200

Toeristisch parkeren Volendam

0

594

101

336

437

157

nee

701007300

Kiosk plus toilet

0

232

3

136

139

93

nee

701007400

Wegenbeheersplan 2018

0

508

451

57

508

0

ja

701007500

Gladheidsmeldsysteem

0

25

0

0

0

25

nee

701007900

Bruggenbeheersplan 2018

0

90

1

18

19

71

nee

701008000

Mercuriusbrug vervangen 2018

0

120

37

56

92

28

nee

701008100

Trambrug mechanisatie 2018

880

1.300

18

405

423

877

nee

701008200

Groenlandjebrug Landhoofden

0

171

21

130

151

20

nee

701008300

Fietspad Schotelstr-Abcoudestr

0

30

7

0

7

23

nee

701008400

PP-4.19 Openbare Verlichtingsplan

1.354

7.899

463

1.512

1.975

5.923

nee

701008500

Vv steigers WSV Volendam

0

100

60

0

60

40

nee

701008600

Combipomp Haven Volendam 2016

0

25

0

0

0

25

nee

701008700

Combipomp Haven Edam 2016

0

25

0

0

0

25

nee

701008800

Schoeiingplan 2015

-68

490

490

0

490

0

ja

701008900

Schoeiingplan 2016

-524

437

437

0

437

0

ja

701009000

Schoeiingplan 2017

-22

98

98

0

98

0

ja

701009100

Schoeiingplan 2018

-157

50

50

0

50

0

ja

701009300

Tijdelijke afrit parkeerterr Spaander

0

400

95

0

95

305

nee

701009500

GVVP verlagen verkeerssnelheid

0

30

14

0

14

16

nee

701009600

GVVP Mercuriuslaan

0

20

4

0

4

16

nee

701009700

GVVP Scholeksterstraat

0

40

4

0

4

36

nee

701009800

Verkeersplan 2018-2023

400

1.398

5

42

47

1.351

nee

701010200

CAI upgrade netwerk 2017

0

40

20

20

40

0

ja

701010200

CAI upgrade netwerk 2018

0

35

0

0

0

35

nee

701010400

CAI upgrade netwerk 2019

95

190

0

22

22

168

nee

701010500

CAI upgrade netwerk 2020

0

174

0

0

0

174

nee

701010600

CAI upgrade netwerk 2021

0

114

0

0

0

114

nee

701010700

CAI renovatie lokaal centrum Poschlaan

0

30

0

38

38

-8

ja

701011600

Bolwerck vervangen CV ketel 2017

0

17

0

0

0

17

nee

701012000

Stadion FC damwand gevel Noordtrib 2018

0

15

0

0

0

15

ja

701012100

Stadion FC damwand gevel Hoofdtrib 2018

0

22

0

0

0

22

ja

701015800

Vrij-verval riolering 2017

0

2.732

5

0

5

2.727

nee

701015900

Gemalen E/M 2017

0

29

0

0

0

29

nee

701016000

Gemalen bouwkundig 2017

0

78

0

0

0

78

nee

701016100

Grondwater afvoerende middelen 2017

0

78

0

0

0

78

nee

701016200

Afkoppelen verhard oppervlak 2017

0

94

4

0

4

90

nee

701016300

Maatr.Bestr.Wateroverlast

0

368

176

0

176

192

nee

701016400

Beleidsplan afvalbeheer 2017

0

2.201

418

407

824

1.377

nee

701016700

Milieu investeringen 2011

0

122

111

0

111

10

nee

701016900

VGRP: gemalen bouwkundig 2014

0

130

2

0

2

128

nee

701017000

VGRP: Uitbreidingsinvesteringen 2014

0

525

3

0

3

522

nee

701017200

VGRP: gemalen bouwkundig 2013

0

121

14

0

14

107

nee

701017300

Rioleringsproject Lingerzijde/Doelenstr

0

21

5

0

5

16

nee

701017400

VGRP Vrijverval riolering 2015

0

2.652

1.518

75

1.593

1.059

nee

701017500

VGRP Gemalen electr/mechanisch 2015

0

41

0

0

0

41

nee

701017600

VGRP Gemalen bouwkundig 2015

0

77

0

0

0

77

nee

701017700

VGRP Drukriool electr/mech 2015

0

6

0

0

0

6

nee

701017800

VGRP Drukriool bouwkundig 2015

0

6

0

0

0

6

nee

701017900

VGRP Grondwaterafvoerende midd 2015

0

76

0

0

0

76

nee

701018000

ZV ondergrondse afvalcontainer 2016

0

25

0

0

0

25

nee

701018100

VGRP vrijverval riolering 2016

0

2.691

1.376

216

1.592

1.099

nee

701018200

VGRP Gemalen E/M 2016

0

60

0

0

0

60

nee

701018300

VGRP Grondwater afvoerende mid 2016

0

77

0

0

0

77

nee

701018400

PP-4.15 Act schoon en veilig

0

120

4

130

134

-14

nee

701018600

Verv containerbakken 2018

0

12

0

0

0

12

nee

701018700

VGRP vrijverval riolering 2018

0

2.773

1.431

1.342

2.773

0

ja

701018800

VGRP gemalen 2018

0

51

0

0

0

51

nee

701018900

VGRP Grondwater afv middelen 2018

0

80

0

0

0

80

nee

701019000

VGRP rehabilitatie Beets 2018

0

596

0

0

0

596

nee

701019200

VGRP vervangen pompkelders ZV

0

152

0

19

19

133

nee

701019300

VGRP vervangen schakelkasten ZV

0

210

156

6

161

49

nee

701019400

VGRP telemetrie hoofdrioolgemalen ZV

0

85

58

0

58

27

nee

701019500

VGRP riolering Westerkoogstr ZV

0

414

0

0

0

414

nee

701019700

VGRP Riool Doelenwoud ZV

0

116

0

0

0

116

nee

701019800

VGRP Warder relinen fase 2 ZV

0

382

0

0

0

382

nee

701019900

ZV Verbr zorgplicht buitengebied IBAs

24

184

0

0

0

184

nee

701020000

Renovatie Algemene begraafplaats Edam

0

100

19

0

19

81

nee

701021400

Schoeiingenplan 2019

359

359

0

264

264

95

nee

701021501

Herinrichting Burg. van Baarstraat

396

396

0

435

435

-39

ja

701021700

Zoutopslag/wasplaats; gordijnen zoutlood

12

12

0

0

0

12

nee

701021800

Zeestraat 35a; inbraak en brandmeldinst.

24

24

0

0

0

24

nee

701022900

Fietsvoorziening Bootsloot (B post)

300

300

0

10

10

290

nee

701023400

Zichtbaarheid voetgangersoverst.plaatsen

35

35

0

0

0

35

nee

701024200

Kangoo vervanging 65-ZF-PL

0

0

0

31

31

-31

ja

701024800

Vervanging tractor Zetor

47

47

0

0

0

47

nee

701024900

Verv. Toro maarmachine

67

67

0

0

0

67

nee

701025000

Zitmaaier Husquvarna Baanstede

12

12

0

0

0

12

nee

701025100

Verv. Containerwagen/laadkraan MAN

120

120

0

0

0

120

nee

701025600

Kennedyschool riolering schoolplein

0

100

0

97

97

3

ja

701025700

Herinr.Parkeerterr.Hyacinthenstr.

32

32

0

9

9

23

nee

701025800

Gemeenteloods, LED verlichting plaatsen

16

16

0

0

0

16

nee

701025900

Stadskant.Verv.gevelbekl.cem.geb.plaatm.

11

11

0

0

0

11

ja

701026000

Stadsk.WTW op luchtbeh.aanbrengen

17

17

0

0

0

17

nee

701026100

Stadsk. zonnepanelen (PV) plaatsen

63

63

0

0

0

63

nee

701026200

Stadskantoor: LED verlichting plaatsen

88

88

0

0

0

88

nee

701033200

MFA, aanl. Kiss & Ride strook

374

374

0

0

0

374

nee

702005100

PP-1.22 Informatiestrategie omgevingswet

0

60

0

0

0

60

nee

702005700

PP-3.31 Afw omgevingsw Nicolaashof

0

45

0

0

0

45

ja

702006300

Omgevingswerken Dril en Zeestraat 2016

0

148

14

102

115

33

nee

702009200

Monumentenborden

0

14

3

0

3

11

ja

702010000

Dijkversterking 2016

0

250

124

21

145

105

nee

702020100

Verwerven en slopen Julianaweg 7-9

0

1.970

1.865

0

1.865

105

nee

702020101

Aankoop pand Julianaweg 5, Volendam

600

600

0

304

304

296

nee

702023200

3e ontsluitingsweg

11.350

11.350

0

3.584

3.584

7.766

nee

703004300

Information security syst 2016

0

20

13

0

13

7

ja

703004400

Digitaliseren bedrijfsvoering 1

0

125

113

11

125

0

ja

703004500

Aanschaf Beheersprogramma 2014

0

10

5

2

7

3

nee

703004800

PP-1.16 Het nieuwe werken ICT

0

125

87

41

129

-4

nee

703004900

PP-1.22 Informatiestrategie I Burgerzake

0

25

1

11

12

13

nee

703005200

Informatiestrategieplan 17-22 tranche 17

0

301

177

21

198

103

nee

703005300

Informatiestrategieplan 17-22 tranche 18

0

360

214

67

281

79

nee

703005400

Informatiestrategieplan 17-22 tranche 22

0

275

0

0

0

275

nee

704021200

Aankoop grond brandweer Kwadijk

0

240

4

231

235

5

ja

704024301

Voorber.kred.kindcentrum Broeckgouw

303

303

0

0

0

303

nee

705005500

Cameratoezicht Integrale Veiligheid

-100

0

0

0

0

0

ja

705005501

Cam. toez. Masten,beugels etc.

75

75

0

75

75

0

ja

705005502

Cam. tez. Grond/straatwerk

65

65

0

55

55

10

nee

705005503

Cam. Toez. Apparatuur

110

110

0

110

110

0

ja

705010800

Opperdam Klimtouw 2016

0

5

0

0

0

5

ja

705010900

Opperdam Landingsmat 2016

0

7

0

0

0

7

ja

705011000

Opperdam Superstar 3 vaks electr 2017

0

14

0

0

0

14

nee

705011100

Opperdam Omgevingswerken 2e hal

0

400

342

0

342

58

nee

705011300

Seinpaal inrichtingskosten 2017

0

314

284

29

314

0

ja

705012200

Handbalveld aanleg toplaag (2013)

0

100

0

0

0

100

nee

705012300

Handbalveld aanleg onderbouw (2013)

0

100

0

0

0

100

nee

705012400

RKAV Diepverluchter

0

8

0

0

0

8

ja

705012500

RKAV Veld 5 renovatie toplaag

0

20

0

0

0

20

nee

705012600

RKAV Veld 5 vervangen onderbouw

0

25

2

0

2

23

nee

705012700

RKAV Veld 6 renovatie toplaag

0

20

0

0

0

20

nee

705012800

RKAV Veld 6 vervangen onderbouw

0

25

2

0

2

23

nee

705012900

RKAV overslagsysteem

0

20

0

0

0

20

nee

705013000

RKAV Topverluchter

0

10

0

0

0

10

nee

705013100

RKAV 2 kunstgrasvelden

175

1.175

28

1.222

1.250

-75

ja

705013300

EVC/AV Bezandkar

0

19

0

0

0

19

nee

705013400

EVC Topverluchter (2013)

0

10

0

0

0

10

nee

705013500

EVC Getrokken maaimachine (2013)

0

10

0

0

0

10

nee

705013600

EVC verv diverse machines 2018

0

46

14

0

14

31

nee

705013700

EVC Tractor 40pk 2018

0

38

0

0

0

38

nee

705013800

EVC overslagsysteem 2016

0

20

0

0

0

20

nee

705013900

EVC Veld D onderbouw

0

25

0

0

0

25

nee

705014000

EVC Veld D toplaag

0

20

0

0

0

20

nee

705014100

Dijkzicht Schakelkast (2013)

0

5

0

0

0

5

ja

705014200

Dijkzicht Beregeningsinstallatie (2013)

0

15

0

0

0

15

nee

705014400

Dijkzicht Overslagsysteem

0

20

6

0

6

14

nee

705014500

Aanschaf EAD's 19 stuks en 29 kasten

0

45

37

0

37

8

nee

705014600

Renovatie IJsbaan (2013)

0

75

3

0

3

72

nee

705014700

De Waterdam renovatie

0

3.325

3.159

111

3.270

55

ja

705014800

Waterdam 18 Vloerafwerking tegelwerk

0

73

218

44

262

-189

ja

705015000

Waterdam 18 Vervangen glijbaanconstructi

0

125

0

2

2

123

nee

705015100

Waterdam 18 Vloerafwerking algemeen

0

359

397

10

407

-48

ja

705015200

Waterdam 18 Binnenwandafwerking alg

0

73

55

0

55

18

ja

705015300

Waterdam 18 Zwembadinstallaties

0

60

0

0

0

60

nee

705015400

Waterdam 18 ver glijbaanconstr buiten

0

165

0

0

0

165

nee

705021600

Dijkzicht Tractor 4 wielig

13

13

0

0

0

13

nee

705021900

De Kreil; Grote renovatie douchegroepen

113

113

0

0

0

113

nee

705022000

Langemeerstraat; Vervangen dakbedekking

26

26

0

0

0

26

nee

705022100

Langemeerstraat; Ventilatie zaal

30

30

0

0

0

30

nee

705022300

Langemeerstraat; Verv.houten pui entree

10

10

0

0

0

10

nee

705022400

Langemeerstraat; Verv. Legionellasysteem

10

10

0

0

0

10

nee

705022500

Langemeerstraat; Verv. puien zaal

40

40

0

0

0

40

nee

705023700

Jeugdbouwspeelplaats

262

262

0

1

1

261

nee

705023900

Vervangingen sporthallen 2019

50

50

0

0

0

50

nee

705024000

Renovatie Cruijffcourt

60

60

0

24

24

36

nee

705024400

Verb. Ruimtes Opperdam tbv 't Nest

30

30

0

4

4

26

nee

705024500

Nieuwbouw Meester Hayeschool

1.599

1.599

0

1

1

1.598

nee

705024600

Verv. Nieuwbouw Vincentiusschool

3.521

3.521

0

21

21

3.499

nee

705024700

Aanleg parkeerterr. Singelweg

400

400

0

29

29

371

nee

705025201

Waterdam, Onderwaterverl.LED

19

19

0

0

0

19

nee

705025202

Waterdam, Tegenstr.app.verv.

57

57

0

0

0

57

nee

705025203

Zand/koolfilt.coaten+inhoud vervangen

50

50

0

0

0

50

nee

705025204

Opslagvoorzieningen aanpassen

50

50

0

0

0

50

ja

705025300

Zonnepanelen Dak Seinpaal

145

145

0

0

0

145

nee

705026300

Brandw.Zonnepanelen + zonneboiler

77

77

0

0

0

77

nee

705026400

bolwerck: Aanbr.nwe.lg.dakbedekk.bitum.

56

56

0

0

0

56

nee

705026500

bolwerck: Zonnepanelen (PV) plaatsen

68

68

0

0

0

68

nee

705026600

Bolwerck: Led verlichting

37

37

0

0

0

37

nee

705026700

De Kreil: Vervangen dakbedekking APP

41

41

0

0

0

41

nee

705026800

De Kreil: Verv. dakbedekk.bitumen ongeba

43

43

0

0

0

43

nee

705026900

De Kreil: Gevel isoleren

145

145

0

0

0

145

nee

705027000

De Kreil: HR++ glas-luifel

17

17

0

0

0

17

nee

705027100

De Kreil: Vloer isoleren - zelfst.+nat.

24

24

0

0

0

24

nee

705027200

De Kreil: Dak isoleren - zelfst. + natuu

29

29

0

0

0

29

nee

705027300

De Kreil: PV panelen + zonneboil.-direct

38

38

0

0

0

38

nee

705027400

De Kreil: zonnepanelen pl.+ zonneboiler

29

29

0

0

0

29

nee

705027500

De Kreil: LED verl.in sporth.plaatsen-di

42

42

0

0

0

42

nee

705027600

Opperdam: verv.loodsl. plat dak

20

20

0

0

0

20

nee

705027700

Opperdam: verv. dakbedekk. APP(wit)

75

75

0

0

0

75

nee

705027800

Opperdam: Warmteterugw. op LBK

20

20

0

0

0

20

nee

705027900

Opperdam: PV panelen nwb.+oudbouw

284

284

0

0

0

284

nee

705028000

Opperdam LED verlicht. nwbw.zelfst.

117

117

0

0

0

117

nee

705028100

Singel: aanbr.nwe laag dakbedekk.bitumen

21

21

0

0

0

21

nee

705028200

Singel: HR++ glas voor raam

46

46

0

0

0

46

nee

705028300

Singel: zonnepanelen-alleen eigen verbr.

49

49

0

0

0

49

nee

705028400

singel: Ledverlichting - direct

60

60

0

0

0

60

nee

705028500

Volend.Mus. Verv.Dakpan keramisch

48

48

0

0

0

48

nee

705028600

Volend.Mus. Dak isoleren 1953-100 mm

20

20

0

0

0

20

nee

705028700

Volend.Mus. Ledverlichting plaatsen

39

39

0

0

0

39

nee

705028800

RKAV: Vloer oud isoleren

10

10

0

0

0

10

nee

705028900

RKAV: Led verlichting downlighter

22

22

0

0

0

22

nee

705029000

RKAV: Led verlichting paneel

20

20

0

0

0

20

nee

705029100

Brandweer LED verlichting plaatsen

55

55

0

0

0

55

nee

705033000

MFA Oosthuizen zonnepanelen + boiler

106

106

0

0

0

106

nee

706021300

Informatiestrategieplan 2019

320

320

0

117

117

203

nee

706024100

Geldlening SCEW

0

0

400

0

400

-400

ja

706025400

Lening RKAV € 100.000,=

100

100

0

100

100

0

ja

708005800

Herinrichting Europaplein

0

2.062

1.194

697

1.891

171

ja

708015600

Gymsportcentrum

0

250

85

98

183

67

nee

708018500

Riolering herinr Europaplein 2017

0

632

572

0

572

59

ja

709011200

Seinpaal nieuwbouw 2017

0

5.206

4.854

478

5.332

-126

ja

706020400

Algemeen voorbereidingskrediet

0

500

149

137

286

214

nee

26.150

78.372

22.568

14.458

37.026

41.346

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 08:37:20 met de export van 06/24/2020 14:04:04