Jaarrekening 2019 Edam-Volendam
portal

Balans en toelichting

Overzicht van baten en lasten

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

Jaarrekening

Prim. begroting

Bijgestelde begroting

Realisatie

Afwijking

2018

2019

2019

2019

2019

Programma 1 Bestuur

Lasten

-1.876

-1.685

-2.016

-2.473

457

Baten

53

12

32

47

-14

Saldo

-1.823

-1.673

-1.984

-2.427

443

Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ

Lasten

-4.836

-5

-5.342

-5.130

-212

Baten

694

0

658

644

14

Saldo

-4.143

-4

-4.684

-4.486

-197

Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling

Lasten

-10.163

-14

-14.275

-16.674

2.399

Baten

10.042

12

12.921

16.462

-3.541

Saldo

-121

-1

-1.354

-212

-1.142

Programma 4 Ruimtelijk Beheer

Lasten

-14.555

-20

-18.540

-15.016

-3.524

Baten

9.828

14

13.509

10.310

3.199

Saldo

-4.727

-6

-5.031

-4.706

-325

Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving

Lasten

-31.046

-32

-34.579

-33.130

-1.449

Baten

7.985

7

8.191

8.097

94

Saldo

-23.061

-25

-26.389

-25.033

-1.355

Programma 6 Financiën en Algemene Dekkingsmiddelen

Lasten

-1.443

-1

-966

-1.035

69

Baten

48.928

50

51.029

51.839

-810

Saldo

47.485

50

50.063

50.804

-741

Totaal

13.611

12

10.623

13.940

-3.317

VPB Vennootschapsbelasting

5

0

-150

5

-155

Overhead

-12.064

-12

-12.255

-12.960

705

Totaal

-12.060

-12

-12.405

-12.955

550

Toevoeging reserves

-10.739

-6

-17.789

-17.801

13

Onttrekking reserves

13.250

7.493

20.360

19.115

1.245

Totaal

4.063

379

789

2.299

-1.510

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 08:37:20 met de export van 06/24/2020 14:04:04