Jaarrekening 2019 Edam-Volendam
portal

Paragrafen

Bedrijfsvoering

De paragraaf Bedrijfsvoering beschrijft de stand van zaken en beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Het college maakt met deze beschrijving inzichtelijk dat er, doelmatig, doeltreffend en klantgericht wordt gewerkt aan de uitvoering van de programma’s.
De paragraaf Bedrijfsvoering bevat de volgende onderdelen:

  • Huisvesting
  • Personeel & Organisatie
  • ICT
  • Financiën
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 08:37:20 met de export van 06/24/2020 14:04:04