Jaarrekening 2019 Edam-Volendam
portal

Programmaverantwoording

Publiek, Veiligheid en Juridische zaken

Algemeen

Binnen programma 2 is een aantal specifieke zaken vanuit het Programmaplan aan de orde. Deze worden in de navolgende clusters Openbare Orde en Veiligheid en Alcohol-ontmoediging en Drugsbestrijding en nader besproken en op voortgang toegelicht.

Lasten

Begroot € 5.444.338
Gerealiseerd € 5.232.729
Afwijking € 211.609
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 08:37:20 met de export van 06/24/2020 14:04:04