Jaarrekening 2019 Edam-Volendam
portal

Financiën

Financieel kader

Financieel kader

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

2019

Prim. Begroting

-379

Winternota 2018

86

Mutaties voor Zomernota

20

Zomernota

-485

Mutaties voor Winternota

162

Winternota 2019

-193

Totaal

-789

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 08:37:20 met de export van 06/24/2020 14:04:04