Jaarrekening 2019 Edam-Volendam
portal

Balans en toelichting

Algemene Dekkingsmiddelen

Bedragen * € 1.000

Algemene Dekkingsmiddelen

Jaarrekening

Bijgestelde
begroting

Realisatie

2018

2019

2019

Beleggingen en treasury

-309

-475

-448

OZB Woningen

-3.862

-3.964

-4.008

OZB Niet-woningen

-1.954

-1.954

-1.891

Overige belastingen

-192

-191

-194

Toeristenbelasting

-631

-709

-724

Algemene Uitkering

-41.425

-43.599

-43.820

Totaal Algemene Dekkingsmiddelen

-48.373

-50.891

-51.084

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 08:37:20 met de export van 06/24/2020 14:04:04