Jaarrekening 2019 Edam-Volendam
portal

Bijlagen

Gewaarborgde geldleningen

Het buiten balansstelling opgenomen bedrag aan gewaarborgde geldleningen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden:

Bedragen * € 1.000

Achtervang, garanties en borgstellingen

Segment

Boekwaarde 31-12-2018

Oorspr. lening

Restant lening

Percentage waarborg

Boekwaarde 31-12-2019

St. Waarborgfonds Eigen Woningen

61.500

0

118.000

50%

59.000

Subtotaal

61.500

0

118.000

59.000

Garanties ten behoeve van rechtspersonen

Stichting Woningbeheer DeVooruitgang NWB 10012834 GV3499

769

2.496

1.460

50%

730

Stichting Woningbeheer DeVooruitgang NWB 10012123 GV3267

2.113

7.079

3.989

50%

1.995

Stichting Woningbeheer DeVooruitgangNWB 10023746

1.500

3.000

3.000

50%

1.500

Stichting Woningbeheer DeVooruitgangABN AMRO NV 520886860

2.000

4.000

4.000

50%

2.000

Stichting Woningbeheer DeVooruitgangNWB 20026669

1.500

3.000

3.000

50%

1.500

Stichting Woningbeheer DeVooruitgangNWB 20026767

2.000

4.000

4.000

50%

2.000

Stichting Woningbeheer DeVooruitgangNWB 20026738

1.500

3.000

3.000

50%

1.500

Stichting Woningbeheer DeVooruitgangNWB 20026739

2.000

4.000

4.000

50%

2.000

Stichting Woningbeheer DeVooruitgangBNG Leningnummer 40.103772

1.250

2.500

2.500

50%

1.250

Stichting Woningbeheer DeVooruitgangBNG Leningnummer 40.103771

1.250

2.500

2.500

50%

1.250

Stichting Woningbeheer DeVooruitgangAegon B02333984

1.610

3.500

3.080

50%

1.540

St. Volkshsvgr. WooncompagnieBNG Leningnummer 40.68416.01

1.668

5.554

3.143

50%

1.571

St. Volkshsvgr. WooncompagnieBNG Leningnummer 40.86529.01

244

918

454

50%

227

St. Woonzorg NederlandBNG Leningnummer 40.98275

0

10.000

10.000

50%

5.000

St. Volkshsvgr. WooncompagnieNV Amerfoortse Levensverzekerings Maatschappij

613

1.440

0

50%

0

St. Volkshsvgr. WooncompagnieNWB 10028335

5.000

10.000

10.000

50%

5.000

St. Volkshsvgr. WooncompagnieNWB 40.111.812

6.500

13.000

13.000

50%

6.500

Watersportveniging 'De Zeevang'BNG Leningnummer 40.82897.01

Sport

105

254

90

100%

90

Watersportveniging 'De Zeevang'BNG Leningnummer 40.95939

15

50

11

100%

11

Watersportveniging 'De Zeevang'BNG Leningnummer 40.83329.01

128

269

112

100%

112

Tennisvereniging 'Dijkzicht'BNG Leningnummer 40.84786

792

864

754

100%

754

Tennisvereniging DijkzichtRabobank

0

300

300

100%

300

Veiligheidsregio Z-WRegionale samenwerking

874

0

9.378

10%

928

HVC afvalverwerkingAfvalverwerking

1.730

0

628.389

0%

1.725

St. Nationaal Restauratiefonds

101

211

94

100%

94

VV Excelsior OosthuizenRabobank

42

100

38

100%

38

VV KwadijkRabobank

5

50

1

100%

1

Subtotaal

35.309

82.085

710.295

39.618

Totaal

96.809

82.085

828.295

98.618

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 08:37:20 met de export van 06/24/2020 14:04:04