Jaarrekening 2019 Edam-Volendam
portal

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Beleid

Bedragen * € 1.000

Progr

Riolering

Begroting

Werkelijk

Verschil

Gemeentelijk Rioleringsplan

4

Onderhoudslasten

34

7

27

4

Investeringen

0

0

0

4

Restant investeringen (voorgaande jaren)

10.319

1.422

8.896

Totaal Gemeentelijk Rioleringsplan

10.352

1.429

8.923

Totaal

10.352

1.429

8.923

Wat is er gedaan

In 2019 zijn geen nieuwe investeringsbudgetten beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (zie bijlage Investeringen 2019-2022 begroting 2019) omdat uit voorgaande jaren in totaal nog € 10.318.664 aan investeringswaarde beschikbaar was.
In totaal is hiervan in de jaarschijf 2019 € 1.840.675 besteed. De voornaamste locaties hierbij waren:

Rioleringen Oud Edam

760.358

Rioleringen Bootslot en omgeving Volendam

202.038

Rioleringen Botter, Logger en omgeving Volendam

75.666

Rioleringen Van Baarstraat/Dahliastraat Volendam

125.690

Rioleringen D. de Ruiteraan en omgeving  Volendam

69.660

Rioleringen div locaties vm Zeevang

36.744

Rioleringen omgeving Nicolaashof Volendam

99.802

1.369.961

Het resterende investeringsbudget uit voorgaande jaren ad € 8.477.989 blijft voor de uitvoering van de beoogde werken beschikbaar in 2020.

Riolering projecten die uitgevoerd zouden worden in 2019 en doorgeschoven worden naar 2020 zijn:

  • Hemelwatergemaal Pr. Margrietstraat te Volendam. Reden: de koppeling vanwege nieuwe persleidingen door de dijk met het project Zuideinde.
  • Vernieuwen vuilwater- en aanleggen hemelwaterriolen in de Gerrit van Heemskerklaan te Oosthuizen incl. oplossen zinker. Reden: achterstand in totstandkoming bestek.
  • Vernieuwen riolering steeg tussen Roelof Bootstraat en Burgemeester Versteeghsingel. Reden: er was geen personeel op dit op te pakken.
  • Rozetten 2&3. Rede: dit is een ingewikkelde klus en daarom is er besloten om een “bouwteam” aan te besteden. Dit heeft meer voorbereidingstijd gevraagd.
  • Vervangen riolering Oosthuizen-noord. Reden: is samen gekoppeld met energietransitie (warmte vanaf de zuivering) en aanleg door nutsbedrijven met mogelijke herinrichting van verkeer voor het Oosteinde.
  • Riolering Beets. Reden: er was geen personeel op dit op te pakken.
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 08:37:20 met de export van 06/24/2020 14:04:04